Maskefestival visionen

Foto: © Philip Wiese

Maskefestivalens vision er at præsentere maskekunstnens skønhed og styrke i al dens mangfoldighed. Vi vil byde både på parade(r), maskeliv og forestillinger i gaderne, forestillinger på de skrå brædder og  workshops.

Maskefestivalens grundstamme er det folkelige element. Vi vil vise publikum  den folkelige forankring i at bruge maske og store figurer (giganter). Vi krydrer med det skønne  fine-art masketeater af høj kvalitet som findes i både ind og udland.. 

Masken er ikke længere i brug i Danmark som den var tidligere som en del af folkloren. Der er kun er ganske få steder, hvor masken bruges – også af voksne – som del af en stadigt levende men meget gammel tradition. Børn bruger fortsat maske/kostymer i forbindelse med fastelavn og i de senere år halloween.

Rundt omkring i Europa – lever traditionen at bruge maske og giganter i bedste velgående. Bl.a. har Tyskland, Svejts, Spanien, Italien, Portugal og mange østeuropæiske lande en spillevende tradition. Mangen en berejst dansker har også oplevet  traditioner med at bruge kæmpefigurer i forskellige parader og religiøse optog.